divendres, 25 d’abril de 2008

Primer argument ontològic de l´existència del MVE

L'argument ontològic per a l'existència d’un ser superior va ser proposada per primera vegada pel filòsof medieval sant Anselm de Canterbury. El seu argument ve a ser el següent:

1. Tot ser humà té la idea d'un ser superior tal que no hi ha cap altre ser major que ell que puga ser pensat (aliquid quo nihil majus cogitari possit).

2. Però el que existix en la realitat, és major que el que existix només en el pensament, perquè l'existència en la realitat suposa una perfecció més que la mera existència intra-mental.

3. Si eixe ser (tal que res major que ell pot concebre's) existira només en la intel·ligència, este mateix ser (del que res major pot ser concebut) seria tal que quelcom major que ell podria ser concebut, però açò és contradictori.

4. Ergo, dit ser existix.

El Monstre Volador d´Espagueti (MVE) és el més perfecte que es pot pensar. El més perfecte que es pot pensar no pot estar només en l'intel·lecte. Si així fóra, cabria pensar una altra cosa que fóra més perfecta, existent en la realitat. Així, el nostre pensament primer sobre el millor, resultaria que ho té. Però açò és impossible o insensat. Així que... el més perfecte que es pot pensar ha d'existir tant en el pensament com en la realitat.

En síntesi, el MVE és un ser que té tota la perfecció i, com que, l´existència és part de la perfecció, el MVE existix. Mira per on.