dilluns, 9 de juny del 2008

Ningu et respecta per ser ateu? Fes-te pastafari!

Traducció al valencià d´un text interessant d´Hispa publicat el 26 d´abril al blog El ojo del tuerto.

Diu el següent:

"Els teus governants insistixen a educar-te en creences que et són alienes? Volen que un sacerdot d'alguna secta estranya decidisca sobre si és ètic o no el teu tractament mèdic? Creus que ningú te respecta com a ciutadà perquè eres ateu?

Perquè ja tens la solució als teus problemes! Fes-te “pastafari”!

Està científicament demostrat que la millor forma de ser respectat com a ciutadà en qualsevol de les societats d'este planeta és tindre unes creences absurdes i fora de tota lògica i unes normes morals arbitràries. Si tens un dogma religiós, moral o conductual, pots automàticament exigir que el dit dogma siga respectat, amb l'argument inexcusable de què, d'una altra manera, estaries sent greument ofés.

Per desgràcia (bo, en realitat és per sort, però socialment es convertix en una desgràcia), els ateus confessos i convictes no disposem d'un dogma acientífic per a exigir que se'ns respecte com a ciutadans.

Els governs, ja siga central, autonòmic o local (almenys a Espanya), insistixen a educar els nostres fills en certa suposada religió “majoritària” (per més que les xifres estadístiques confirmen que només un xicotet percentatge de la població practica els ritus de l'esmentada religió). En cas de no voler que els nostres fills siguen educats en la dita religió, se'ls imposa l'estudi d'una assignatura alternativa, supose que com a castic per no ser creients. Per a això, firmen i actualitzen convenis amb un país estranger i dediquen bona part dels nostres impostos a pagar els gastos originats pel dit culte religiós.

I ara a més, si malaltes, els sacerdots d'esta suposada religió “majoritària” podran participar en la decisió sobre si és o no ètic aplicar-te un tractament mèdic. Per a aquells a què la sola visió d'una sotana ens resulta intolerable, és el major afront que se'ns pot fer com ciutadans lliures. Per ara, només els ciutadans de la Comunitat de Madrid estan sotmesos a este nou tribunal de la Santa Inquisició, però l'exemple (el mal exemple, el pèssim exemple) podria estendre's en altres comunitats on governe el que ja es coneix com “regional-catolicisme“, i demà, estes idees podrien propagar-se a tot el país. No esperes fins que et toque a tu! Cal actuar ara!

I per a actuar, cal fer-ho en l'únic llenguatge que certs polítics entenen: el dogma, la fe i l'exigència de respecte cap a la nostra religió. Si cap religió et convenç, pots unir-te als “pastafaris”, l'Església del Sagrat Monstre Volador d'Espagueti. El seu culte (lax en exigències morals on els hi haja) i els seus Condiments ètics segur que et convencen."